Základní informace

Servisní centrum sportu ČUS Blansko je pobočný spolek, který byl založen hlavním spolkem Českou unií sportu. Servisní centrum poskytuje odborné služby tělovýchovným jednotám, sportovním klubů a svazům na území okresu Blansko.

SCS ČUS Blansko sdružuje více než 14 000 sportovců všech věkových kategorií ve více než 110 sportovních klubech a tělovýchovných jednotách s působností v okrese Blansko. V rámci Jihomoravského kraje se jedná o okres s 2. nejvyšším zastoupením sportovců.